top of page

Obvyklým způsobem sjednané odměny za poskytnutí právních služeb naší kanceláří je tzv. hodinová
odměna, kdy obvyklá sazba činí 2 000,- Kč + DPH 21 % za hodinu právní pomoci. Tato sazba je však
otázkou vzájemné dohody.

Dalším způsobem odměňování je tzv. úkolová odměna, kterou je možné sjednat například při sepisu
smlouvy či jiného podání. Cenu je takto možno sjednat v případě, kdy lze kvalifikovaně odhadnout,
jak náročné bude dané zadání vyhotovit.

Paušální odměnu je možno sjednat v rámci dlouhodobé spolupráce s naší kanceláří, kdy budeme
například Vaší společnosti nebo Vám jako fyzické osobě poskytovat dlouhodobý právní servis a
odměna tak bude hrazena pravidelně jednou měsíčně v předem stanovené výši.

Naše kancelář se nebrání uzpůsobit odměnu za právní pomoc každému klientovi na míru. Je naší
praxí si způsob odměňování domluvit při úvodní osobní schůzce.

bottom of page