Právní služby | Advokátní kancelář Soukupová

Na úvod » Právní služby

Právní služby

Poskytování právních služeb advokátem upravuje zákon č. 85/1996 Sb.o advokacii v platném znění a dále stavovské předpisy České advokátní komory. Advokát je při poskytování právních služeb nezávislý, je vázán právními předpisy a v jejich mezích pokyny klienta.

Advokát poskytuje právní služby ve všech věcech. Advokát je pro výkon advokacie ze zákona pojištěn pro případ škody způsobené jeho jednáním klientovi. Každý aktivní advokát musí být ze zákona zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Česká advokátní komora, jakožto stavovská organizace advokátů, zajišťuje vzdělávací programy, jejíchž cílem je soustavné zvyšování odbornosti advokátů.

Výše odměny advokáta za poskytnuté právní služby vychází z individuální dohody mezi advokátem a klientem (smluvní odměna), v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) v platném znění.

Advokátní kancelář Vám nabízí právní služby zejména v následujících oblastech:

 • občanské právo
 • rodinné právo (rozvodová problematika, vypořádání společného jmění manželů po rozvodu manželství, úprava poměrů nezletilých dětí)
 • obchodní právo
 • právo obchodních společností
 • pracovní právo
 • trestní právo
 • správní právo
 • vodní právo
 • zdravotní právo
 • bytové právo
 • smluvní agenda
 • vymáhání pohledávek
 
 
 
 
 
Aktuality

Stěhování

29.1.2021 - Od 1.2.2021 naleznete advokátní kancelář na nové adrese U Malše 20 ve 3.NP, menš...

 
 
Kontakty

Advokátní kancelář - sekretariát
U Malše 1805/20,
370 01 České Budějovice

Telefon:
+420 725 131 376

E-mail: sekretariat@aksoukupova.cz
Datová schránka: twyv85w

 

Advokátní kancelář Soukupová

U Malše 128/8,
370 01 České Budějovice

Telefon: +420 386 350 488
Fax: +420 386 350 488


TRIMA CB Advertisement