Advokátní kancelář Soukupová

Advokátní kancelář SOUKUPOVÁ

Vážené dámy, vážení pánové,
vítám Vás na webových stránkách Advokátní kanceláře SOUKUPOVÁ, s.r.o.


Jsem advokát vykonávající advokátní praxi. Od roku 1996 jsem zapsána v seznamu advokátů vedeným Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 08459.

V souladu se zákonem č. 85/1996 Sb. o advokacii, poskytuji právní služby ve všech odvětvích práva České republiky, s odborným zaměřením na občanské právo, rodinné právo, obchodní právo, pracovní právo, trestní právo, správní právo, vodní právo a zdravotní právo.

V mé advokátní kanceláři poskytuji spolu se svými kolegy klientům odbornou právní pomoc a zastupujeme je před obecnými soudy všech stupňů, v rozhodčím řízení, ve správním soudnictví, před Ústavním soudem ČR a ve všech správních řízeních.

Advokátní kancelář se nachází v příjemném prostředí a disponuje plně vybaveným pracovištěm s kvalifikovaným personálem.

                  
JUDr. Kateřina Soukupová, advokát

 
 
Aktuality

Stěhování

29.1.2021 - Od 1.2.2021 naleznete advokátní kancelář na nové adrese U Malše 20 ve 3.NP, menš...

 
 
Kontakty

Advokátní kancelář - sekretariát
U Malše 1805/20,
370 01 České Budějovice

Telefon:
+420 725 131 376

E-mail: sekretariat@aksoukupova.cz
Datová schránka: twyv85w

 

Advokátní kancelář Soukupová

U Malše 128/8,
370 01 České Budějovice

Telefon: +420 386 350 488
Fax: +420 386 350 488


TRIMA CB Advertisement